Rèm Che Bàn Thờ

Phòng thờ là khu tâm linh quan trọng, không phải cứ lấy 1 bộ rèm treo lên thì gọi là rèm phòng thờ. và quan trọng ĐỪNG HAM RẺ Khi làm rèm che bàn thờ.

Hãy lựa chọn những loại mành rèm bàn thờ có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng (rất quan trọng), và cũng cần chọn những mẫu rèm chắn bàn thờ gọn gàng đúng như ý nghĩa của nơi thờ cúng tâm linh.

Dưới đây là các mẫu rèm bàn thờ và rèm treo phòng thờ được sử dụng nhiều nhất.